Get Adobe Flash player

Main Menu

Login Form

ต้นไม้ของพ่อ

ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เลขานุการ

นายสมพงษ์  ยี่สุ่นเกตุ

 

ที่ปรึกษากลุ่มชลบุรี

รอง.ผอ.ม.บูรพา

นายพีระพัฒน์  มั่งคั่ง

ที่ปรึกษากฎหมาย

ทนายมนตรี ทนายบารมี

ที่ปรึกษาภูมิภาค

พ.ต.ท. สุชาติ  ลุนบง

สารวัตรวินัย

ฝ่ายทะเบียน

น.ส.สุภาพร  พงษ์เกษมสุข

นาย กฤตกรณ์  ตันติกาญจน์

 

ที่ปรึกษากลุ่ม

คุณจารุธิดา  ธนาภัททกิจโสภา

กิจกรรมภูมิภาค

นายจีระศักดิ์  ลุณบุตร

ทนายที่ปรึกษา

ทนาย เบียร์ ฐาพิชญ์ดา

ที่ปรึกษากรุงเทพ

นายอดิเรก พานิช

ที่ปรึกษากรุงเทพ

ร.ต.ปัทวี พรมมานอก มทบ11

กรรมการส่วนกลาง

น.ส.พัชราภรณ์ หงษ์รักษา

กัลยาณมิตรศิลปิน

คุณไชโย  ธนาวัฒน์

ที่ปรึกษาภูมิภาค

ยุทธนา ปปช.

ทีมไอที

Pro อ๊อฟ

 

โครงการเติมฝันปันรักเพื่อน้อง 2020

 

 

ดูรายละเอียดของโครงการ "คลิ๊ก"

 

TONKLA BANGKOK VOLUNTEER  SPIRIT

ต้นกล้าของพ่อ จิตอาสาพลังแผ่นดิน

โครงการเติมฝันปันรักเพื่อน้อง ปี 2563 ณ.

โรงเรียนบ้านท่าเสลา อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

************************************************

รวมภาพแห่งความประทับใจในกิจกรรมโครงการเพื่อการกุศล ในครั้งนี้

 

 

   

ข้าพเจ้าในนามประธานองค์กรเพื่อการกุศล กลุ่มจิตอาสาต้นกล้าแห่งความดี กรุงเทพมหานคร

ขอบขอบคุณ ขอบใจทีมงานจิตอาสา ทีมงานศิลปินดารา คุณไชโย  ธนาวัฒน์ และ

พี่น้องคนไทยติดตามและส่งกำลังใจมาตลอดจนถึงเป็นผู้ร่วมบุญร่วมทานในกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งนี้ ข้าพเจ้า

ขออำนาจแห่งคุณงามความดี จงปกป้องรักษา ดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายตลอดจนถึง มิตรสหาย บิดามารดา ครูอาจารย์

จงถึงพร้อมด้วยมรรคผลอันตนปราถนาทุกประกาล เจริญงอกงามด้วยจตุรพิพธพรชัยมงคล มีความสุข ความเจริญ  รุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป

ด้วยใจอันบริสุทธิ์นี้เทอญ

****************************************************************

ความดีใดๆในโลกใครไม่ทำ เราทำ

ความไม่ดีใดๆในโลก  ใครทำเราไม่ทำ

 

น้อมทำความดีเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน  เดินตามรอยเท้าพ่อ

ต้นกล้าของพ่อ จิตอาสาแห่งความดี  กรุงเทพมหานคร

 

 

อัพเดท!! 

กิจกรรมของกลุ่ม 

หนาวปีนี้  ขอเชิญพี่มอบไออุ่นให้น้อง ร่วมกันกับเราชาวต้นกล้า

กลุ่มจิตอาสา  "ต้นกล้าแห่งความดี กรุงเทพมหานคร"

รายละเอียดตามที่ระบุเลยครับ

(กด ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม)

 

 

 

โครงการจิตอาสา กล้า ทำดี  ปี 2020

ณ.โรงเรียนบ่านโคกกลาง  อ.ภูพาน  จ. สกลนค

ในนามประธานกลุ่มต้นกล้าแห่งความดี  กรุงเทพมหานครขอขอบพระคุณ  ขอบใจ ในน้ำใจไมตรีจิตที่ส่งผ่านสะพานบุญ สะพานน้ำใจกลุ่มเยาวชนต้นกล้า  กรุงเทพมหานคร  กิจกรรมปี 2563 (2020) เราเริ่มต้นไปที่เด็กๆบนดอย เทือกเขาภูพาน ซึ่งยังมีความขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก เด็กยากจน  คนยากไร้ ขาดโอกาสหลายๆอย่าง  เราเป็นเพียงจิตอาสากลุ่มเล็กๆในสังคม ที่อุทิศตนสระตนอาสา  ทำความดีด้วยหัวใจ น้อมถวายพ่อหลวง ทำความดีต่อแผ่นดิน ขอนำภาพรอยยิ้ม  และความประทับใจบางส่วนมาให้ท่านได้รับชม

ขออนุโมทนาสาธุบุญมายัง กัลยาณมิตร เพื่อนสนิท  มิตรสหายทุกท่านทุกคน บุญนี้สำเร็จแล้วครับ ขออำนาจแห่งคุณงามความดี  บารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงมาดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญ  รุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป มั่งคั่งร่ำรวย อยู่เย็นเป็นสุขทุกทิวาราตรีกาลเทอญ  สาธุๆ 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครสมาชิก กลุ่มชมรม ต้นกล้า

ดาวโหลดใบสมัคร สมาชิกกลุ่มต้นกล้าแห่งความดี  กรุงเทพมหานคร

จิตอาสา  กล้า  ทำ ดี   สะพานบุญเพื่อนมนุษย์  (สมัครฟรี)

{คลิ๊กลิ้งค์ดาวโหลดครับ}

ลุงโต้ง ผู้เฒ่าตาบอดหัวใจทรนง ปี62

ลุงโต้ง ผู้เฒ่าตาบอดหัวใจทรนง

Tokla VolunteerSpirit

จิตอาสาต้นกล้าร้อยดวงใจสู้ภัยโควิด19ปี20

ก่อนจะมีมาตรการโควิด ต้นกล้าจิตอาสาเพื่อสังคม

รวมน้ำใจต้านภัยหนาว กับเราชาวต้นกล้าความดี กทม